Skontaktuj się z nami

Sprawdź w czym możemy Ci pomóc

Siedziba firmy: Coloplast Sp. z o.o.
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa
telefon: +48 22 535 60 00

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000118096, NIP 527-23-05-360
Kapitał zakładowy 4 250 000 PLN

Telefoniczne Centrum Pacjenta Coloplast
Bezpłatna Infolinia 800 300 300
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00