Cewnikuj się sam

w szkole i poza domem

Starsze dzieci zaczynają być coraz bardziej samodzielne w wielu kwestiach. To także ważny moment na usamodzielnianie się w kontekście cewnikowania.